La Ergonomia es la disciplina que analitza la interacció treballador-condicions de treball.
" Ergonomia” es defineix com la tècnica multidisciplinari orientada a aconseguir una òptima adaptació física, mental i funcional entre els usuaris i els bens i/o serveis que aquest utilitza
L'ergonomia estudia la interacció entre les persones i l'entorn artificial, amb la finalitat d'optimitzar aquesta relació i aconseguir condicions segures, confortables i productives, tant pel que fa a la eficiència com a la eficàcia.

Estudis relacions dimensionals als llocs de treball:

- Ambient tèrmic
- Ambient acústic
- Visió i il·luminació
- Carrega física